دستاوردها

دستاوردهای پروژه


بخش اول: بررسی و تعیین چالش­ها و مشکلات در صنعت ساخت‌وساز در چرخه عمر ساختمان­های تجاری، اداری و مسکونی (Life Cycle)

فاز اول - شناخت، ارزيابي و مستندسازی وضعيت موجود

-         تدوین گزارش کاملی از تشریح مراحل ساخت ساختمان‌های اداری، تجاری و مسکونی

-         تعیین 20 چالش در زمینه کارگاه‌های ساختمانی و تعداد 69 چالش در مراحل ساخت و ساز که شامل 26 چالش در مرحله تخریب، 21 چالش در مرحله گودبرداری، 3 چالش در مرحله پی ریزی و فونداسیون، 1 چالش در مرحله اسکلت کاری، 5 چالش در مرحله سفت کاری، 5 چالش در تاسیسات، 5 چالش در نازک کاری و در نهایت 3 چالش در مرحله ضبط و ربط و جمع آوری

-         تعیین 12 پتانسیل حوزه صنعت ساخت و ساز شامل 1 پتانسیل اجتماعی، 3 پتانسیل فرهنگی، 3 پتانسیل قانونی، 3 پتانسیل تکنولوژی و 2 پتانسیل محیط زیستی.

-         گردآوری 50 سند بالا دستی، قوانین، آئین نامه و دستورالعمل مرتبط با HSE در صنعت ساخت و ساز

-         شناسایی 15 سازمان، دستگاه متولی و مسئول در خصوص بخش ساخت و ساز و تعیین درجه بحرانیت و اهمیت آنها

-         بررسی مأموریت‌ها، وظایف، مسئولیت‌ها، اهداف و فعالیت‌های انجام شده سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های متولی و مسئول و ارزیابی وضعیت ساختارها و فرآیندهای کاری برای هر یک از 15 سازمان شناسایی شده

-         مطالعه و بررسی ده‌ها عنوان Best Practice موجود در جهان و ارائه موارد اجرایی در کشورهای مختلف و مقایسه با وضعیت داخل ایران

-         بررسی سوابق 6 حادثه عمده به وقوع پیوسته در ایران و جهان در زمینه ساخت و ساز

فاز دوم : شناسايي خطرات، ارزيابي و مديريت ريسك

-         بررسی و استخراج نتایج  هزاران بازرسی های بعمل آمده توسط معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی از وضعیت HSE  ( ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) کارگاه های ساختمانی شهر تهران در حدفاصل سال های 92 تا 95 و ارائه چکیده‌ای از این گزارشات

فاز سوم: ارائه آموزش‌ها و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ

-         طراحی دو پیک خبری الکترونیکی مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در صنعت ساخت‌وساز

-         تدوين نتايج پروژه در قالب یک عنوان مقاله علمي مرتبط با ساختمان­ها

-         تهیه و ارائه خلاصه نتایج پروژه در قالب یک عنوان کتاب (شامل هر سه بخش پروژه)

-         برگزاري یک سمینار آموزشی مرتبط با ساختمان­ها و اماکن عمومی (شامل هر سه بخش پروژه)

فاز چهارم: برقراری ارتباط و تعامل لازم با مراجع قانون‌گذاری

-         شناسایی محدودیت­ها و خلاءهای قانونی در زمینه ساخت و ساز

-         پیشنهاد 5 طرح و لایه در حوزه ساخت و ساز

بخش دوم: طراحی و استقرار سیستم مدیریت HSE ویژه ساختمان­های عمومی بلندمرتبه شهرداری تهران

فاز اول: شناخت، ارزيابي و مستندسازی وضعيت موجود برای هر یک از گروه­های کاری

-         شناسایی 236 ساختمان بلند مرتبه در پهنه (د) و ارائه لیست آن به همراه آدرس‌ها، کاربری ها و تعداد طبقات.

-         تعیین 57 چالش در حوزه ساختمان‌های بلند مرتبه شامل 4 چالش اقتصادی، 4 چالش اجتماعی، 5 چالش سیاسی، 7 چالش فرهنگی، 11 چالش قانونی، 9 چالش تکنولوژی، 13 چالش محیط زیستی و 4 چالش زیرساختی

-         تعیین 11 پتانسیل در حوزه ساختمان‌های بلند مرتبه شامل 1 پتانسیل اجتماعی، 3 پتانسیل فرهنگی، 3 پتانسیل قانونی، 4 پتانسیل تکنولوژی

-         شناسایی 15 سازمان، دستگاه متولی و مسئول در خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه و تعیین درجه بحرانیت و اهمیت آنها

-         بررسی مأموریت‌ها، وظایف، مسئولیت‌ها، اهداف و فعالیت‌های انجام شده سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های متولی و مسئول و ارزیابی وضعیت ساختارها و فرآیندهای کاری برای هر یک از 15 سازمان شناسایی شده

-         مطالعه و بررسی ده‌ها عنوان Best Practice موجود در جهان و ارائه موارد اجرایی در کشورهای مختلف و مقایسه با وضعیت داخل ایران

-         گردآوری 30 سند بالا دستی، قوانین، آئین نامه و دستورالعمل مرتبط با HSE در حوزه ساختمان‌های بلند مرتبه

-         بررسی 9 حادثه عمده به وقوع پیوسته در ایران و جهان در زمینه ساختمان‌های بلند مرتبه

فاز دوم: شناسايي خطرات، ارزيابي و مديريت ريسك

-         بازدید و شناسايي کلیه خطرات HSE و ارزیابی ریسک ناشی از آن­ها در ساختمان‌های شهرداری‌های مناطق 10، 16، 17، 18، 19 و 20، ساختمان مرکزی شهرداری واقع در خیابان بهشت، ساختمان مرکزی مترو، ساختمان فرهنگی هنری و ساختمان فن‌آوری و اطلاعات

-         ثبت نتايج حاصل از شناسايي، ارزيابي و كنترل ریسک‌های شناسایی‌شده ( مديريت ريسك )

-         تعيين ميزان تحقق الزامات مندرج در آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

-         تهیه برنامه مديريت ريسك و جنبه‌ها برای هر کدام از نقاط بازدید شده

-         تهیه دستورالعمل­های لازم ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست بر اساس خروجی نتایج ارزیابی ریسک

فاز چهارم: ارائه آموزش‌ها و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ

-         طراحی دو پیک خبری الکترونیکی مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در زمینه ساختمان‌های بلند مرتبه

-         تدوين نتايج پروژه در قالب یک عنوان مقاله علمي مرتبط با ساختمان­های بلند مرتبه

-         تهیه و ارائه خلاصه نتایج پروژه در قالب یک عنوان کتاب (شامل هر سه بخش پروژه)

-         برگزاري یک سمینار آموزشی مرتبط با ساختمان­ها و اماکن عمومی (شامل هر سه بخش پروژه)

فاز پنجم: برقراری ارتباط و تعامل لازم با مراجع قانون‌گذاری

-         شناسایی محدودیت­ها و خلاءهای قانونی در زمینه ساختمان‌های بلند مرتبه

-         پیشنهاد 7 طرح و لایه در حوزه ساختمان‌های بلند مرتبه

بخش سوم : طراحی و استقرار سیستم مدیریت HSE ویژه فروشگاه­های زنجیره­ای شهروند شهرداری تهران

فاز اول: شناخت، ارزيابي و مستندسازي وضعيت موجود

-         شناسایی 35 شعبه فروشگاه شهروند در سطح تهران و ارائه لیست آن

-         تعیین 46 چالش در حوزه فروشگاه‌ها شامل 2 چالش اقتصادی، 5 چالش اجتماعی، 10 چالش سیاسی، 12 چالش فرهنگی، 7 چالش قانونی، 6 چالش تکنولوژی، 3 چالش محیط زیستی و 1 چالش زیرساختی

-         تعیین 7 پتانسیل در حوزه ساختمان‌های بلند مرتبه شامل 1 پتانسیل سیاسی، 2 پتانسیل فرهنگی، 3 پتانسیل قانونی، 1 پتانسیل تکنولوژی

-         شناسایی 15 سازمان، دستگاه متولی و مسئول در خصوص فروشگاه‌ها و تعیین درجه بحرانیت و اهمیت آنها

-         بررسی مأموریت‌ها، وظایف، مسئولیت‌ها، اهداف و فعالیت‌های انجام شده سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های متولی و مسئول و ارزیابی وضعیت ساختارها و فرآیندهای کاری برای هر یک از 15 سازمان شناسایی شده

-         مطالعه و بررسی ده‌ها عنوان Best Practice موجود در جهان و ارائه موارد اجرایی در کشورهای مختلف و مقایسه با وضعیت داخل ایران

-         گردآوری 44 سند بالا دستی، قوانین، آئین نامه و دستورالعمل مرتبط با HSE در حوزه فروشگاه‌ها و مراکز خرید

-         بررسی 4 حادثه عمده به وقوع پیوسته در ایران و جهان در زمینه فروشگاه‌ها و مراکز خرید

فاز دوم: شناسايي خطرات، ارزيابي و مديريت ريسك

-         بازدید و شناسايي کلیه خطرات HSE و ارزیابی ریسک ناشی از آن­ها در 33 شعبه فروشگاه شهروند در شهر تهران

-         ثبت نتايج حاصل از شناسايي، ارزيابي و كنترل ریسک‌های شناسایی‌شده ( مديريت ريسك )

-         تعيين ميزان تحقق الزامات مندرج در آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

-         تهیه برنامه مديريت ريسك و جنبه‌ها برای هر کدام از نقاط بازدید شده

-         تهیه دستورالعمل­های لازم ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست بر اساس خروجی نتایج ارزیابی ریسک

فاز چهارم: ارائه آموزش‌ها و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ

-         طراحی دو پیک خبری الکترونیکی مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در زمینه فروشگاه‌ها

-         تدوين نتايج پروژه در قالب یک عنوان مقاله علمي مرتبط با موضوع فروشگاه‌ها

-         تهیه و ارائه خلاصه نتایج پروژه در قالب یک عنوان کتاب (شامل هر سه بخش پروژه)

-         برگزاري یک سمینار آموزشی مرتبط با ساختمان­ها و اماکن عمومی (شامل هر سه بخش پروژه)

فاز پنجم: برقراری ارتباط و تعامل لازم با مراجع قانون‌گذاری

-         شناسایی محدودیت­ها و خلاءهای قانونی در زمینه فروشگاه‌ها

-         پیشنهاد 9 طرح و لایه در حوزه فروشگاه‌ها