جدیدترین اخبار

جوييه13نخستین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی با محوریت اصناف
Created by adminPortal on 07/13/2016 12:00:00 ق.ظ

  با همت سامانه HSE شهرداری تهران، شرکت شهر سالم و دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. 23/04...
Read More..


جوان21 شورای هماهنگی سیستم مدیریت HSE شهرداری منطقه 18 تشکیل جلسه داد
Created by adminPortal on 06/21/2016 12:23:00 ب.ظ

1395/4/1 نشست شور...
Read More..


جوييه18با حضور قائم مقام و مدیران منطقه و سامانه HSE؛ شورای هماهنگی HSE منطقه 9 برگزار شد
Created by adminPortal on 07/18/2016 12:20:00 ب.ظ

  شورای هماهنگی HSE منطقه 9 با حضور خبازها قائم مقام شهردار منطقه ، مفاخریان معاون ما...
Read More..


جوان14برگزاری کارگاه آموزش اطفاء حريق براي پرسنل و كارگران شرکت طلیعه سبز یلدا «پيمانكار نگهداری فضای سبز ناحیه 1»
Created by adminPortal on 06/14/2016 01:29:00 ب.ظ

با عنايت به گزارش هاي بازرس سامانه HSE منطقه از فعاليت اجرايي پيمانكاران و در جهت رفع عدم ...
Read More..


جوان13کارگاه آموزش اطفاء حريق براي پرسنل و كارگران شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات «پيمانكار خدمات شهري ناحیه 1»
Created by adminPortal on 06/13/2016 01:28:00 ب.ظ

  با عنايت به گزارش هاي بازرس سامانه HSE منطقه از فعاليت اجرايي پيمانكاران و در جهت...
Read More..


دبیر شورای عالی HSE شهرداری تهران